peergroepen

In de peergroepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.
De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.
Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. In peergroepen wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.
Ouders en begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.
Toelating
Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. Gewoon Bzonder hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.
Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

Intakeprocedure:
Aanmelding via de website / e-mail
Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
Besluit tot plaatsing en start

Omdat het aantal bijeenkomsten tot de zomer lager is dan normaal geldt een aangepast tarief van €195,- voor 5 bijeenkomsten van 2 uur ( incl. intake en evaluatie)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.